Strik denkt mee

Strik patisserie maakt onderscheid tussen voedselafval en overig afval. Voor beide afvalstromen streven we naar preventie en opwaardering van afval door het slimmer maken van de productie- en afvalketen. Voedselverliezen leiden tot economisch verlies en vergroten de milieudruk door overbodig energieverbruik, onnodige CO2-uitstoot, overbodig waterverbruik en extra transportkilometers op de Nederlandse wegen. Voedselverliezen raken ook aan ethische aspecten zoals de wereldvoedselproblemen. Preventie en opwaardering van voedselafval zijn daarom een belangrijk speerpunt in het duurzame beleid van Strik Patisserie


Enkele maatregelen voor preventie van afval:

 • We zorgen voor een nauwgezet beheer van verse producten.
 • We hebben in 2022 maar liefst 188 zonnepanelen aangeschaft om zo veel mogelijk onze te gebruiken energie zelf op te wekken.
 • We werken conform een strikt eigen kwaliteitssysteem dat onder meer gericht is op het realiseren van hoge kwaliteit in producten en processen. Dit leidt tot minder uitval en dus minder afval.
 • Dankzij elektronisch bestellen kunnen we nauwkeuriger produceren.
 • Aan het einde van de dag bieden wij in onze winkels Magic boxen via Too Good To Go aan en met succes.
 • Overgebleven brood bij onze winkels wordt opgehaald aangeboden bij voedselbanken en kinderboerderij en in samenwerking met Bakkerij Koenen wordt oud brood verwerkt tot circulair brood.
 • We minimaliseren waar mogelijk het gebruik van verpakkingen.
 • We verwerken de dagelijkse orderbevestigingen digitaal en niet op papier (zoals fax).
 • We streven ernaar onze schriftelijke communicatie (waaronder facturatie) via mail en internet te laten verkopen. Dit verkleint de hoeveelheid papierafval.
 • Enkele maatregelen voor het opwaarderen van afval:
 • We scheiden papier, glas, plastics, kapotte houten pallets, vet, blik en ijzer om hergebruik te maximaliseren.